Menu

Tag: สาระน่ารู้

เกาะแฮนเดอร์สัน เกาะที่ต้องเผชิญกับตัวปัญหาขยะหนาแน่นที่สุดในโลก

เมื่อทางสถาบันค้นคว้าทางทะเล พร้อมทั้งแอนตาร์กติกในแห่งรัฐแทสเมเนีย ได้มีการเผยเกี่ยวกับการศึกษาที่ได้มีกระบุว่า ชายหาด เกาะแฮนเดอร์สัน คือเกาะร้างอันห่างไกล ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพิตแคร์น ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ได้กำลังเผชิญเข้ากับปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ถูกกระแสน้ำพัดเข้าไปที่เกาะจนได้มีปริมาณขยะมากยิ่งขึ้น ที่สุดในโลกกันเลย โดยได้มีขยะเป็นปริมาณมากถึง 37.7 ล้านชิ้น   ซึ่งดร. เจนนิเฟอร์ เลเวอรื จากทางมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย หนึ่งในทีมวิจัย ได้มีการบอกว่า ขยะส่วนมากที่ได้พบบนเกาะแฮนเดอร์สัน